logo
Medical news
of the North Caucasus
Scientific journal
Mass media registration certificate dated December 7, 2006.
Series ПИ #ФС 77-26521.
Federal service for surveillance over non-violation of the legislation in the sphere of mass communications and protection of cultural heritage.
ISSN 2073-8137
rus
русский
eng
english

Site searchCorrespondence address
310 Mira Street, Stavropol, Russia, 355017

Tel
+7 8652 352524; +7 8652 353229.

Fax
+7 8652 352524.

E-mail
medvestnik@stgmu.ru

Internatonal approach to the narcotic and psychotropic substances expansion control

[Original research] [Social medicine and public health service]
Julia Makhailova; Alexey Abramov;

Complex analysis of international collaboration
experience in narcotic and psychotropic substances
expansion control was performed for developing sci-
entific legal framework of Russian legislative regula-
tion. The study objects were international legal acts,
programs and control mechanism for the narcotic
and psychotropic substances expansion that were in
force for the last 50 years.
The authors consider that solution of a problem
of the narcotic and psychotropic substances expan-
sion requires wide international collaboration and
also complex interdisciplinary balanced approach
toward the supply and demand reducing.

Download

References:
1. Aktualnye problemy narkosituatsii v molodezhnoy srede:
osnovaniya, tendentsii, profilaktika. Moskva: «Meditsina»;
2004. Р. 24.
2. Barbashin I. V. Analitichesky vestnik Soveta Federatsii
RF. – Analytical Bulletin of Federation Council of RF.
2005;34:9.
3. Vsemirny doklad o narkotikakh – Upravleniye Verkhovnogo
Komissara OON po borbe s narkotikami i prestupnostyu.
2008.
4. Salnikov V. P. Narkotiki v Rossii: prestupleniya i
rassledovaniya. Nauchnoye izdaniye. SPb.; 1999. 470 р.
5. Narkougroza i protivodeystviye. Moskva: «Mezhdunarodny
Komitet po borbe s narkotikami»; 2000. 332 р.
6. Reutskaya L. A., Pyshnin T. I. Retsept. – Recipe. 2002;3:37-
39.
7. Trifonov O. I. Psikhicheskiye i povedencheskiye
rasstroystva u osuzhdennykh podrostkov, zavisimykh
ot narkotikov (diagnostika, organizatsiya meditsinskoy
pomoshchi, terapiya i reabilitatsiya). Moskva; 2008. 20 р.
8. Centre for Addictions and Mental Health. Educating
students about drug use and mental health – risk and
protective factors: Youth and substance abuse – 2004.
Toronto; 2004.

Keywords: narcotic substances, psychotropic substances, international legal regulation


Founders:
Stavropol State Medical Academy
Pyatigorsk State Research Institute of Balneotherapeutics
Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy