logo
Medical news
of the North Caucasus
Scientific journal
Mass media registration certificate dated December 7, 2006.
Series ПИ #ФС 77-26521.
Federal service for surveillance over non-violation of the legislation in the sphere of mass communications and protection of cultural heritage.
ISSN 2073-8137
rus
русский
eng
english

Site searchCorrespondence address
310 Mira Street, Stavropol, Russia, 355017

Tel
+7 865 2352511, +7 865 2353229.

E-mail
medvestnik@stgmu.ru

Detoxification process of patients with obstructive jaundice of various genesis

[Original research] [Surgery]
Natalia Shahnazaryan; Arthur Aidemirov; Albert Vafin; Arsen Shahnazaryan;

The aim of the study was to improve the results of treatment of patients with obstructive jaundice.

A new method of detoxification of patients, ta-king into account all the measures required to determine the exact amount of injectable solutions amid of bile passage restoration. Volume of infusion therapy was directly dependent on the osmolarity of plasma, bilirubin and body weight. Comparative evaluation of the results of treatment of patients with obstructive jaundice showed the advantage of the treatment using algorithm and a new method of detoxification of patients with obstructive jaundice of various origins.

Download

References:
1. Abdulayev E. G., Babyshin V. V. Vestnik khirurgii. – Journal of Surgery. 1993;1/2:92-95.
2. Antisepticheskaya, detoksikatsionnaya i immunokorregiruyushchaya terapiya v kompleksnom lechenii gnoynogo kholangita / V. A. Sitnikov [i dr.] // Novye tekhnologii v khirurgicheskoy gepatologii: materialy III konf. khirurgov-gepatologov. SPb.; 1995. Р. 391–392.
3. Agureyev A. I., Biryushev V. I., Raskin Yu. Yu. Detoksikatsiya v khirurgii. Makhachkala; 1989. Р. 3-4.
4. Galeyev M. A., Timerbulatov V. M. Zhelchnokamennaya bolezn i kholetsistit. M.; 2001. 280 р.
5. Galperin E. I., Vetshev P. S. Rukovodstvo po khirurgii zhelchnykh putey. M.; 2009. 568 р.
6. Galperin E. I., Semendyaeva M. I., Neklyudova Ye. A. Nedostatochnost pecheni. M.; 1978. 328 р.
7. Gorobets Ye. S. Consilium medicum. – Consilium medicum. 2001;6:312-319.
8. Zherebtsov A. A. Vestnik sluzhby krovi Rossii. – Blood Service Bulletin Russia. 1998;1:9-12.
9. Zhiznevsky Ya. A. Osnovy infuzionnoy terapii. Minsk; 1994. 288 р.
10. Singayevsky A. B. i dr. Skoraya meditsinskaya pomoshch. – Acute care. 2002;3:23-26.
11. Yakovlev A. Yu. i dr. Khirurgiya. – Surgery. 2010;12:82- 86.
12. Altyev B. K. i dr. Annaly khirurgicheskoy gepatologii. – Annals of surgical hepatology. 1998;3:30-33.
13. Kostyuchenko A. L., Zhelezny O. G., Shvedov A. K. Enteralnoye iskusstvennoye pitaniye v klinicheskoy meditsine. Petrozavodsk; 2001. 202 р.
14. Leyshner U. Prakticheskoye rukovodstvo po zabolevaniyam zhelchnykh putey. M.; 2001. 264 р.
15. Luzhnikov Ye. A., Goldfarb Yu. S., Musselius S. G. Detoksikatsionnaya terapiya. SPb.; 2000. 236 р.
16. Malyshev V. D. Intensivnaya terapiya. Reanimatsiya. Pervaya pomoshch. M.; 2000. 464 р.
17. Mikhaylov V. V. Osnovy patologicheskoy fiziologii. M.; 2001. 704 р.
18. Obolensky S. V. Reamberin – novoye sredstvo dlya infuzionnoy terapii v praktike meditsiny kriticheskikh sostoyany: metod. rek. po med. aspektam primeneniya novogo sredstva infuzionnoy terapii – 1,5 % r-ra reamberina. SPb.; 2001. 19 р.
19. Vorobyev A. I. i dr. Ostraya massivnaya krovopoterya. M.; 2001. 132 р.
20. Park G., Rou P. Infuzionnaya terapiya. M.; 2005. 134 р.
21. Pugayev A. V., Achkasov Ye. Ye. Otsenka sostoyaniya pitaniya i opredeleniye potrebnosti v nutritivnoy podderzhke. M.; 2007. 86 р.
22. Shifman Ye. M., Tikanadze A. D. Infuzionnaya treapiya periopreatsionnogo perioda: chto, komu i skolko. Petrozavodsk; 2001. 40 р.
23. Lang K. et al. Anesth. Analg. 2001;93:405-409.
24. Freedman Y. Y., Blajchman M. A., Combie N. M. Transfusion Medicine Reviews. 1994;8(1):67-69.
25. Milroy D. R., Kharasch E. D. Anesth. Analg. 2003;96:1572-1577.
26. Pasricha P. J., Kalloo A. N. Gastroitest. Endosc. Clin. N. Am. 1996;6(1):117-125.

Keywords: obstructive jaundice, bilirubin, detoxification process, infusion therapy, plasma osmolarity


Founders:
Stavropol State Medical Academy
Pyatigorsk State Research Institute of Balneotherapeutics
Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy