logo
Medical news
of the North Caucasus
Scientific journal
Mass media registration certificate dated December 7, 2006.
Series ПИ #ФС 77-26521.
Federal service for surveillance over non-violation of the legislation in the sphere of mass communications and protection of cultural heritage.
ISSN 2073-8137
rus
русский
eng
english

Site searchCorrespondence address
310 Mira Street, Stavropol, Russia, 355017

Tel
+7 8652 352524; +7 8652 353229.

Fax
+7 8652 352524.

E-mail
medvestnik@stgmu.ru

Erythropoetin and proinflammatory cytokines production against the undifferentiated dysplasia of the connecting tissue at congenital developmental anomalies of urinary system organs at children

[Original research] [Pediatrics]
Aneta Mambetova; Rashid Zhetishev; Nina Shabalova;

The estimation of influence of severity level of nondifferentiated dysplasia of a connective tissue (NDCT) on erythropoietin (EPO) production, the tumour necrosis factor-α (the TNF-α) and interleukine-1β (IL-1β) at congenital defects of organs of urinary system in children with a vesicoureteral reflux, hydronephrosis and ureterohydronephrosis of a congenital genesis was carried out. It was shown that the majority of children (73,5%) with congenital defects had average and serious severity levels of NDCT.

It is established that authentically higher concentration of INF-α and IL-1β and lower EPO associated with more serious severity level of NDCT. Negative correlation connections of EPO with both cytokines were revealed at patients with moderate/serious severity levels of NDCT. NDCT severity level at an obstructive syndrome (vesicoureteral reflux, hydronephrosis and ureterohydronephrosis) is responsible for high concentrations of INF-α and IL-1β. The hyperproduction of INF-α and IL-1β is responsible for low concentration of EPO.

Download

References:
1. Zemtsovsky E.V. Displasticheskiye fenotipy. Displasticheskoye serdtse (analitichesky obzor). SPb.; 2007. 80 р.
2. Ermolenko V.M., Ivashchenko M.A. Uremiya i eritropoetin. M.; 2002. 104 р.
3. Kadurina T.I., Gorbunova V.N. Displaziya soyedinitelnoy tkani. SPb: «Elbi»; 2009. 703 р.
4. Mambetova A.M., Zhetishev R.A., Shabalova N.N. Pediatriya. – Pediatrics. 2010;6:46-51.
5. Nazarov P.G. Reaktanty ostroy formy vospaleniya. SPb.: «Nauka»; 2001. 424 р.
6. Rumyantsev A.G., Morshchakova Ye.D., Pavlov A.D. Eritropoetin: biologicheskiye svoystva, vozrastnaya regulyatsiya elektropoeza, klinicheskoye primenenii. M.: «GEOTAR-MED»; 2002. Р.400.
7. Khvorostov I.N., Zorkin S.N., Smirnov I.E. Voprosy sovremennoy pediatrii. – Questions of modern рediatrics. 2005;4(1):62-66.
8. Cheskis A.L. i dr. Urologiya i nefrologiya. – Urology and Nephrology. 2002;4:39-43.
9. Shutov A.M., Sayenko Yu.V., Napalkova S.M. Nefrologiya. –Nephrology. 2005:29-32.
10. Yagoda A.V., Gladkikh N.N. Malye anomalii serdtsa. Stavropol: «StGMA»; 2005. 248 р.
11. Yatsyk S.P., Sentsova T.B. Patogenez khronicheskogo obstruktivnogo piyelonefrita u detey i podrostkov. M.: «Meditsinskoye informatsionnoye agentstvo»; 2007. 176 р.
12. Klahr S. Semin Nephrol. 2001;21(2):133-145.
13. Liu X., Shen J., Jin Yi. Indian J Med Res. 2006;124:343-354.
14. Means R.T., Krantz S.B. Blood. 1992;80(7):1639-1647.

Keywords: INF-α, IL-1β, erythropoetin, nondifferentiated dysplasia of a connecting tissue


Founders:
Stavropol State Medical Academy
Pyatigorsk State Research Institute of Balneotherapeutics
Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy