logo
Medical news
of the North Caucasus
Scientific journal
Mass media registration certificate dated December 7, 2006.
Series ПИ #ФС 77-26521.
Federal service for surveillance over non-violation of the legislation in the sphere of mass communications and protection of cultural heritage.
ISSN 2073-8137
rus
русский
eng
english

Site searchCorrespondence address
310 Mira Street, Stavropol, Russia, 355017

Tel
+7 8652 352524; +7 8652 353229.

Fax
+7 8652 352524.

E-mail
medvestnik@stgmu.ru

The prevalence of connective tissue dysplasia of the Stavropol Territory population

[Original research] [Internal diseases]
Natalya Rubanova; Elena Kokora; Olga Korotkova;

The paper defined the frequency of detection of developmental abnormalities, phenotypic and syndromic manifestations of CTD in polyclinics of Stavropol and Stavropol Territory, as well as through a retrospective analysis of medical records. Signs of connective tissue dysplasia are revealed in 5.8–20 % of the patients. The data on the frequency of certain phenotypic features of CTD are given.

Download

References:
1. Viktorova I. A. Metodologiya kuratsii patsiyentov s displaziyey soyedinitelnoy tkani semeynym vrachom v aspekte profilaktiki ranney i vnezapnoy smerti. Omsk. 2004; 43
2. Yevtushenko S. K., Lisovsky Ye. V., YevtushenkottO. S., Zaslavsky I.D. Displaziya soyedinitelnoy tkani v nevrologii i pediatrii. 2009;361
3. Nikolayeva A. A., Nikolayev K. Yu., Oteva E. A. Pediatriya - Pediatrics. 2006;2:89–91.
4. Martynov A. I., Stepura O. B., Ostroumova O. D. Kardiologiya. 1998;1:72–80.
5. Rossyskiye rekomendatsii VNOK. Nasledstvennye narusheniya soyedinitelnoy tkani. 2012;23–24.
6. Yagoda A. V., Gladkikh N. N. Malye anomalii serdtsa. Stavropol. 2005;248.
7. Trisvetova Ye. L., Bova A. A. Klinicheskaya meditsina. 2002;1:9–15.
8. Trisvetova Ye. L., Bova A. A. Klinicheskaya meditsina. 2002;3:4-8.

Keywords: connective tissue dysplasia, the prevalence


Founders:
Stavropol State Medical Academy
Pyatigorsk State Research Institute of Balneotherapeutics
Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy