logo
Medical news
of the North Caucasus
Scientific journal
Mass media registration certificate dated December 7, 2006.
Series ПИ #ФС 77-26521.
Federal service for surveillance over non-violation of the legislation in the sphere of mass communications and protection of cultural heritage.
ISSN 2073-8137
rus
русский
eng
english

Site searchCorrespondence address
310 Mira Street, Stavropol, Russia, 355017

Tel
+7 865 2352511, +7 865 2353229.

E-mail
medvestnik@stgmu.ru

Cardiointervalography in asessment of adaptation to military service

[Original research] [Internal diseases]
Atsamaz Kaloev; Evgenii Malevanets; Sergei Karpov;

Psychoneurological morbidity in 90 military servicemen was analyzed from 2010 to 2012. Examination included patients history, cardiointervalography and electroencephalography. Vegetative imbalance resulting in weak vegetative reactivity and vegetative support was revealed mainly in soldiers of up to 3 months service. The growing influence of higher regulation levels on autonomic balance and activation of trophotropic adaptation requires additional neurophysiological resources to provide an optimal autonomic balance in military servicemen of up to 3 months service.

Download

References:
1. Bayevsky R. M., Kirillov O. I., Kletskin S. Z. Matematichesky analiz izmeneny serdechnogo ritma pri stresse. M: «Nauka»; 1984. 177 р.
2. Vegetativnye rasstroystva (klinika, diagnostika, lecheniye) / Pod. red. A.M. Veyna. M.: «Meditsinskoye informatsionnoye agentstvo»; 1998. 749 р.
3. Gurskaya E. V. Adaptatsiya voyennosluzhashchikh pervogo perioda sluzhby k usloviyam voyennogo truda. Krasnodar; 2007. 26 р.
4. Zenkov L. R., Ronkin M. A. Funktsionalnaya diagnostika nervnykh bolezney. M.: «Meditsina»; 1991. 257 р.
5. Kalyuzhny Ye. A., Kuzmichev Yu. G., Lukyanova I. V., Ashina M. V. Meditsinsky vestnik Severnogo Kavkaza. – Medical News of North Caucasus. 2011;1:32-35.
6. Karpov S. M. Prakticheskaya nevrologiya i neyroreabilitatsiya. – Practical neurology and neurorehabilitation..2007;1:22-24.
7. Karpov S. M., Malevanets Ye. V., Kaloyev A. D., Shevchenko P. P., Solomonov A. D., Kireyeva O. G. Fundamentalnye issledovaniya. – Fundamental research. 2013;9(4):435-438.
8. Malevanets Ye. V., Karpov S. M., Kaloyev A. D., Solomonov A. D., Kireyeva O. G. Klinicheskaya nevrologiya. – Clinical neurology. 2013;3:3-6.
9. Mikhaylov V. M. Variabilnost ritma serdtsa. Ivanovo; 2000. 182 p.

Keywords: military servicemen, adaptation, autonomic nervous system, cardiointervalography


Founders:
Stavropol State Medical Academy
Pyatigorsk State Research Institute of Balneotherapeutics
Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy