logo
Medical news
of the North Caucasus
Scientific journal
Mass media registration certificate dated December 7, 2006.
Series ПИ #ФС 77-26521.
Federal service for surveillance over non-violation of the legislation in the sphere of mass communications and protection of cultural heritage.
ISSN 2073-8137
rus
русский
eng
english

Site searchCorrespondence address
310 Mira Street, Stavropol, Russia, 355017

Tel
+7 8652 352524; +7 8652 353229.

Fax
+7 8652 352524.

E-mail
medvestnik@stgmu.ru

History of pediatric personnel training system in the Stavropol region

[History of medicine]
Roman Spevak; Valentina Muravyeva; Andrey Kartashev;

In the article, using the new archival documents, the main stages of development of pediatric education in the Stavropol Region are presented: beginning from the only pediatric department at the General Medicine Faculty, the organization of retraining and advanced training of pediatricians at the Faculty for the improvement of doctors to the
opening of the Pediatric Faculty in 1973.
Stages of formation and establishment of the Pediatric Faculty are connected with the activity of the Associate Professor B. G. Apostolov, Professor M. A. Kurshin and Corresponding Member of the Academy of Medical Sciences of the USSR K. V. Orekhov.

Download

References:
1. Arkhiv Stavropolskogo gosudarstvennogo Meditsinskogo Universiteta. Prikazy rektora 1975. Op. 1, d. 680, t. 1, pp. 182, 232.
2. Archive of StGMU – Protokol zasedany uchenogo Soveta SGMI 1975. Op.1, d. 682. pp. 10-20.
3. Archive of StGMU – Protokol zasedany uchenogo Soveta SGMI 1976. Op. 1, d. 683, pp. 55-87.
4. Archive of StGMU, F. R-2431, op. 2a, d. 1027, pp. 68,100.
5. Archive of StGMU, F. R-2431, op. 2a, d. 639, pp. 48,66.
6. Archive of StGMU, F. R-2431, op. 2, prikazy 1953, d. 31, T. 2, p. 300.
7. Archive of StGMU, F. R-2431, op. 2, prikazy 1953, d. 31, t. 1, p. 30. (prikaz №19 ot 24.01.1953, p. 5).
8. Archive of StGMU, F. R-2431, op. 2, prikazy 1953, t. 2, p. 250.
9. Archive of StGMU. F. R-2431, op. 2, d. 63, pp. 6-7.
10. Archive of StGMU. F. R-2431, op. 2a, d. 1855, pp. 7, 9, 100, 101.
11. Archive of StGMU. F. R-2431, op. 2a, d. 3795, p. 43.
12. Archive of StGMU. F. R-2431, op. 2a, d. 3936, pp. 33, 50-54, 57, 65.
13. Archive of StGMU. F. R-2431, op. 2a, d. 4658, p. 56.
14. Archive of StGMU. F. R-2431, op. 2a, d. 5, pp. 48, 123, 125.
15. Archive of StGMU. F. R-2431, op. 2a, d. 6468, p. 123.
16. Vodovozova E. V., Dushko S. A., Zarytovskaya N. V., Muravyeva V. N. Lidiya Aleksandrovna Budyka. Stavropol: StGMU, 2013.
17. Gosudarstvenny arkhiv Stavropolskogo kraya (GASK). F. R-2431, op. 1, d. 47, pp. 154-164. Protokoly zasedany uchenogo soveta Voroshilovskogo gosudarstvennogo meditsinskogo instituta 30.01.1941 – 16.12.1941.
18. GASK. F. R-2431, op. 3, d. 26, pp. 4-5.
19. GASK. F. R-2431, op. 6, d. 55, pp. 65-86.
20. GASK. F. R-2584, op. 6, d. 2165, p. 2. Ekonomicheskoye i sotsialnoye razvitiye Stavropolya v odinnadtsatoy pyatiletke. Stavropol, 1986. p. 122.
21. Muravyova V. N. Istoriya kafedry pediatrii. Stavropol: StGMA, 2011.
22. Kaplan I. F. Sovetskaya meditsina – frontu. Ordzhonikidzevskaya pravda. 12.07.1942. P. 1.
23. Kartashev A. V., Shchetinin Ye. V. Stavropolsky meditsinsky: istoriya nauki. Stavropol: StGMU, 2014.
24. Klimov L. Ya., Kuleshova O. K., Muravyeva V. N. Georgy Konstantinovich Filippsky. Stavropol: StGMU, 2013.
25. Lichny listok po uchetu kadrov Yu. A. Filimonova. Otdel kadrov StGMU. Lichnoye delo Yu. A. Filimonova, t. 1, p. 106.
26. Otdel kadrov StGMU. Lichnoye delo A. S. Smirnovoy, d. 295, pp. 57-59.
27. Otchet o rabote kursa gospitalnoy pediatrii 1977-1982. Yu. A. Filimonova. Otdel kadrov StGMU. Lichnoye delo Yu. A. Filimonova, t. 1, pp. 120-133.
28. Pshenichnikova G. N. Izvestiya meditsinskogo universiteta. – Proceedings of the Medical University. 2006;9(74). Available at: www.sgmu.ru/news/ paper/2006/09/art08.html Аccessed March 11, 2016.
29. Minayev B. D. Stavropolskaya gosudarstvennaya meditsinskaya akademiya. (Itogi proydennogo puti I perspektivy razvitiya 1938-2008 gg.). Stavropol: OOO «ISKRA», 2008.
30. Stavropolsky meditsinsky: dorogami voyny: biografichesky spravochnik. Stavropol: StGMU, 2015.
31. Muravyeva V. N. Stavropolsky meditsinsky: s pamyatyu o proshlom, s veroy v budushcheye. Stavropol: StGMU, 2013.
32. Trudovaya doblest Stavropolya. Stavropol: AGRUS, 2011.

Keywords: pediatrics education, B. G. Apostolov, M. A. Kurshin, K. V. Orekhov


Founders:
Stavropol State Medical Academy
Pyatigorsk State Research Institute of Balneotherapeutics
Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy