logo
Medical news
of the North Caucasus
Scientific journal
Mass media registration certificate dated December 7, 2006.
Series ПИ #ФС 77-26521.
Federal service for surveillance over non-violation of the legislation in the sphere of mass communications and protection of cultural heritage.
ISSN 2073-8137
rus
русский
eng
english

Site searchCorrespondence address
310 Mira Street, Stavropol, Russia, 355017

Tel
+7 8652 352524; +7 8652 353229.

Fax
+7 8652 352524.

E-mail
medvestnik@stgmu.ru

Modernization of health care: obstetrician-gynecologist‘s view

[Abstracts]
Marina Selikhova; Lyudmila Tkachenko; Margarita Andreeva; Sergey Vdovin; Nikolai Zharkin; Dmitriy Speransky;

The aim of the study was to determine the view of the doctors to the ongoing modernization of the service of obstetrics. The results of an anonymous survey of practicing obstetricians and gynecologists are given.

Download

References:
1. Anisimov M. V. Mediko-sotsialnye aspekty dostupnosti, udovletvorennosti naseleniya kachestvom meditsinskoy pomoshchi i puti povysheniya ikh urovnya: avtoref. dis. …kand. med. nauk. Voronezh; 2011. 23 р.
2. Delaryu V. V. Konkretnye sotsiologicheskiye issledovaniya v meditsine. Volgograd: «Izdatelstvo VolGMU»; 2005. 88 р.
3. Petrova N. G. Problemy upravleniya zdravookhraneniyem. – Journal Problems manangement health. 2009;1(44):59-62.
4. Reshetnikov A. V. Sociologija mediciny. M. : «GJEOTAR-Media»; 2010. 863 р.
5. Reshetnikov A. V., Efimenko S. A. Provedenie mediko-sociologicheskogo monitoringa. M. : «GJEOTAR-Media»; 2007. 160 р.

Keywords: modernization of the service of obstetrics, quality of medical care, clinical protocols, obstetrician-gynecologist’s view


Founders:
Stavropol State Medical Academy
Pyatigorsk State Research Institute of Balneotherapeutics
Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy