logo
Medical news
of the North Caucasus
Scientific journal
Mass media registration certificate dated December 7, 2006.
Series ПИ #ФС 77-26521.
Federal service for surveillance over non-violation of the legislation in the sphere of mass communications and protection of cultural heritage.
ISSN 2073-8137
rus
русский
eng
english

Site searchCorrespondence address
310 Mira Street, Stavropol, Russia, 355017

Tel
+7 865 2352511, +7 865 2353229.

E-mail
medvestnik@stgmu.ru

Hereditary and multivariate connective tissue disorders in children Algorithm of diagnosis. Management tactics

[Draft Russian recommendations]
Т Kadurinа; Sergey Gnusaev;

The draft Russian recommendations presents modern provisions relating to the issues of terminology and the causes of inherited connective tissue disorders, general and pediatric aspects of diagnosis, including step by step diagnostic algorithms of connective tissue dysplasia and dysplastic phenotypes, management tactics and treatment, clinical examination of children and adolescents with hereditary disorders of connective tissue.

Download

References:
1. Abbakumova L. N. Klinicheskiye formy displazii soyedinitelnoy tkani u detey. Metodicheskiye rekomendatsii. SPB.: SPbGPMA; 2006. 45 р.
2. Antonova N. S. Diagnostika i lecheniye detey s anomaliyami razvitiya I priobretennymi deformatsiyami chelyustno-litsevoy oblasti i soputstvuyushchey displaziyey soyedinitelnoy tkani. SPb.; 2013. 24 р.
3. Arsentyev V. G. Displaziya soyedinitelnoy tkani kak konstitutsionalnaya osnova poliorgannykh narusheny u detey. SPb.; 2012. 44 р.
4. Arsentyev V. G., Baranov V. S., Shabalov N. P. Nasledstvennye zabolevaniya soyedinitelnoy tkani kak konstitutsionalnaya prichina poliorgannykh narusheny u detey. SPb.:≪SpetsLit≫; 2014. 188 р.
5. Baranov V. S. Genetichesky pasport – osnova individualnoy i prediktivnoy meditsiny. SPb.:≪Izdatelstvo N-L≫; 2009. 528 р.
6. Baranov V. S. Acta naturae. – Acta naturae. 2009;3:77-87.
7. Belenky A. G. Gipermobilnost sustavov i gipermobilny sindrom: rasprostranennost i kliniko–instrumentalnaya kharakteristika. M.; 2004. 42 р.
8. Viktorova I. A., Kiseleva D. S., Konshu N. V. Rossyskiye meditsinskiye vesti. – Russian medical news. 2010;3:76-83.
9. Viktorova I. A., Kiseleva D. S., Konshu N. V. Sindrom gipermobilnosti sustavov: programma kuratsii lits molodogo vozrasta v ambulatornoy praktike. V kn.: Pediatricheskiye aspekty displazii soyedinitelnoy tkani. Dostizheniya I perspektivy. M.; Tver; SPb.:≪PRE100≫; 2011. Р. 104-111.
10. Gnusayev S. F., Belozerov Yu.M. Ultrazvukovaya i funktsionalnaya diagnostika. – Ultrasound and functional diagnostics. 1997;3:21-27.
11. Gnusayev S.F. Lechashchy vrach. – Treating doctor. 2010;8:40-44.
12. Martynov A. I., Yakovlev V.M., Nechayeva G. I. Diag-nostika i taktika vedeniya patsiyentov s displaziyey soyedinitelnoy tkani v usloviyakh pervichnoy mediko-sanitarnoy pomoshchi. Omsk:≪OmGMA≫; 2013. 135 р.
13. Zemtsovsky E. V., Krasovskaya Yu. V., Parfenova N. N., Antonov N. N. Terapevtichesky arkhiv. – Therapeutic Archives. 2006;78(12):50-55.
14. Zemtsovsky E. V. Displasticheskiye fenotipy. Displasticheskoye serdtse. SPb.:≪Olga≫; 2007. 80 р.
15. Zemtsovsky E. V., Malev E. G. Malye anomalii serdtsa i displasticheskiye fenotipy. SPb.:≪IVESEP≫; 2012. 160 р.
16. Kadurina T. I. Nasledstvennye kolagenopatii (klinika, diagnostika, lecheniye I dispanserizatsiya). SPb.:≪Nevsky dialekt≫; 2000. 271 р.
17. Kadurina T. I., Gorbunova V. N. Kazansky meditsinsky zhurnal. – Kazan Medical Journal. 2007;5(Pril.):2-5.
18. Kadurina T. I., Abbakumova L. N. Meditsinsky vestnik Severnogo Kavkaza. – Medical News of North Caucasus. 2008;10(2):15-21.
19. Kadurina T. I., Gorbunova V. N. Displaziya soyedinitelnoy tkani. SPb.:≪ELBI≫; 2009. 704 р.
20. Kadurina T. I., Abbakumova L. N. Algoritm diagnostiki displazii soyedinitelnoy tkani u detey. V kn.: Pediat-richeskiye aspekty displazii soyedinitelnoy tkani. Dostizheniya i perspektivy. M.; Tver; SPb.:≪PRE100≫; 2010. Р. 32-40.
21. Kadurina T.I., Abbakumova L.N. Pediatriya. – Pediatrics. 2013;92(4):46-51.
22. Kalayeva G.Yu., Zaytseva A.Kh., Khokhlova O.I. Pediatriya. – Pediatrics. 2012;91(2):135-139.
23. Kesova M. A. Beremennost i nedifferentsirovannaya displaziya soyedinitelnoy tkani: patogenez, klinika, diagnostika. M.; 2012. 43 р.
24. Kildiyarova R .R., red. Soyedinitelnaya tkan pri patologii. Izhevsk:≪IGMA≫; 2011. 210 р.
25. Kostik I. A. Nevrologicheskiye proyavleniya displazii soyedinitelnoy tkani u detey. SPb.; 2009. 22 р.
26. Maslova Ye.S. Vozrastnye osobennosti klinicheskikh proyavleny sindroma gipermobilnosti sustavov. M.; 2002. 21 р.
27. Nasledstvennye narusheniya soyedinitelnoy tkani. Rossyskiye rekomendatsii. Kardiovaskulyarnaya terapiya i profilaktika. – Cardiovascular therapy and prevention. 2009;8(6,Pril.5):24.
28. Nasledstvennye narusheniya soyedinitelnoy tkani. Rossyskiye rekomendatsii. Vserossyskoye nauchnoye obshchestvo kardiologov. Rossysky kardiologichesky zhurnal. – Russian Cardiology Journal. 2012;4(96,Pril.1):32.
29. Nechayeva G. I., Viktorova I. A. Displaziya soyedinitelnoy tkani: terminologiya, diagnostika, taktika vedeniya patsiyentov. Omsk:≪Tipografiya BLANKOM≫; 2007. 188 р.
30. Onishchenko Ye. F. Otkrytoye ovalnoye okno i insult v klinicheskoy praktike. SPb.:≪ELBI≫; 2005. 192 р.
31. Puzyrev V. P., Freydin M. B. Acta naturae. – Acta naturae. 2009;3:57-63.
32. Sichinava I. V., Shishov A. Ya., Belousova N. A. Pediatriya. – Pediatrics. 2012;91(4):6-10.
33. Sumenko V. V. Sindrom nedifferentsirovannoy soyedinitelnotkannoy displazii v populyatsii detey i podrostkov. Orenburg; 2000. 40 р.
34. Sumenko V. V., Lebedkova, S. E. Chelpachenko O. E., Kagan N.N. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. – Bulletin of the Orenburg State University. 2013;9(158):123-127.
35. Chemodanov V. V., Gornakov I. S., Bulankina Ye. V. Displaziya soyedinitelnoy tkani u detey. Ivanovo:≪IvGMA≫; 2004. 200 р..
36. Yagoda A. V., Gladkikh N. N. Malye anomalii serdtsa. Stavropol:≪StGMA≫; 2005. 248 р.
37. Yakovlev V. M. Terminologiya, opredeleniya s pozitsy kliniki, klassifikatsiya vrozhdennoy displazii soyedinitelnoy tkani. Vrozhdennye displazii soyedinitelnoy tkani: tezisy simpoziuma. Omsk:≪izd-vo Omskoy gosudarstvennoy meditsinskoy akademii≫; 1990. Р. 3-5.
38. Yakovlev V. M., Nechayeva G. I. Kardio-respiratornye sindromy pri displazii soyedinitelnoy tkani. Omsk:≪izdvo Omskoy gosudarstvennoy med. аkademii≫; 1994. 217 р.
39. Yakovlev V. M., Karpov R. S., Belan Yu. B. Narusheniya ritma i provodimosti pri soyedinitelnotkannoy displazii serdtsa. Omsk:≪Agentstvo kuryer≫; 2001. 160 р.
40. Yakovlev V. M., Karpov R. S., Shevtsova Ye. V. Soyedinitelnotkannaya displaziya mitralnogo klapana. Tomsk: ≪Sibirsky izdatelsky dom≫; 2004. 144 р.
41. Yakovlev V. M., Glotov A. V., Yagoda A. V. Immunopatologicheskiye sindromy pri nasledstvennoy displazii soyedinitelnoy tkani. Stavropol; 2005. 234 р.
42. Adib H., Davies K., Grahame E. Rheumatology. 2005;44(6):703-704.
43. Attanasio M., Pratelli E., Porciani M.C. Eur. J. Med. Genet. 2013;56(7):356-360.
44. Beighton P., Solomon L., Soskolne C.L. Ann. Rheum. Dis. 1973;32(5):413-418.
45. Beighton Р., De Paepe A., Danks D. Am. J. Med. Gen. 1988;29(3):581-594.
46. Beighton P., De Paepe A., Steinmann B. Am. J. Med. Genet. 1998;77(1):31-37.
47. Bonow R., Crabello B., Chatterjee K. J. Am. Coll. Cardiol. 2006;48(3):e1-148.
48. Castori M., Camerota F., Celletti C. Am. J. Med. Genet. 2010;152A(9):2406-2408.
49. De Paepe A., Devereux R.B., Dietz H.C. Am. J. Med. Genet. 1996;62(4):417-426.
50. Everman D. B., Robin N. H. Pediatrics in Review. 1998;19(4):111-117.
51. Eberhardt R., Zwingers T., Hofmann R. Fortschr. Med.1995;113(31):446-450.
52. Faivre L., Collod–Beroud G., Child A. J. Med. Genet. 2008;45(6):384-390.
53. Grahame R. Arch. Dis. Child. 1999;80(2):188-191.
54. Grahame R., Bird H., Child A. J. Rheumatol. 2000;27(7):1777-1779.
55. Grahame R. Rheumatology. 2001;40(5):485-487.
56. Habermann C. R., Weiss F., Schoder V. Radiology. 2005;234(2):535-541.
57. Jordan K. M., Arden N. K., Doherty M. Ann. Rheum. Dis. 2003;62(12):1145-1155.
58. Kasakov V. I., Kadurina T. I., Usmanova N. M., Tomilin N. V. Translated from Genetika. 2003;39(8):1136-1140.
59. Kirk J. H., Ansell B. M., Bywaters E. G. Ann. Rheum. Dis. 1967;26(5):425-427.
60. Keer R., Grahame R. Hypermobility syndrome. Recognition and management for physiotherapists. Harley Street; 2003. 234 р.
61. Loeys B. L., Dietz H. C., Braverman A. C. J. Med. Genet. 2010;47(7):476-485.
62. Kono A. K., Higashi M., Morisaki H. PLoS One. 2013;8(9):e752-764.
63. Mattioli A. V., Aquilina M., Oldani A. Europ. Heart J. 2001;22(3):261-268.
64. Malfait F., Hakim A. J., De Paepe A., Grahame R. Rheumatology. 2006;45(5):502-507.
65. McCormack M., Briggs J., Hakim A., Grahame R. J. Rheumatol. 2004;31(1):173-178.
66. Pacey V., Nicholson L. L., Adams R. D., Munns C. F. Am. J. Sports Med. 2010;38(7):1487-1497.
67. Reginster J. Y. Arthr. Rheum. 2007;56(7):2105-2110.
68. Simmondsa J. V., Keer R. J. Manual Ther. 2007;12(4):298- 309.
69. Smits-Engelsman B., Klerks M., Kirby A. J. of Pediatrics. 2011;158(1):119-123.
70. Veldhoen S., Stark V., Mueller G. C. Rofo. 2014;186(1):61-66.
71. Zweers M. C., Hakim A. J., Grahame R. Arthr. Rheum. 2004;50(9);2742-2749.
72. OMIM. Online http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim.

Keywords: connective tissue, inherited disorders, children


Founders:
Stavropol State Medical Academy
Pyatigorsk State Research Institute of Balneotherapeutics
Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy