logo
Medical news
of the North Caucasus
Scientific journal
Mass media registration certificate dated December 7, 2006.
Series ПИ #ФС 77-26521.
Federal service for surveillance over non-violation of the legislation in the sphere of mass communications and protection of cultural heritage.
ISSN 2073-8137
rus
русский
eng
english

Site searchCorrespondence address
310 Mira Street, Stavropol, Russia, 355017

Tel
+7 865 2352511, +7 865 2353229.

E-mail
medvestnik@stgmu.ru

Regional features of the internal vertebral venous plexus

[Morphology]
Ivan Vasilyevich Gaivoronsky; Anatoly Antonovich Rodionov; Genadiy Gennadevich Bulyshchenko; Gennady Ivanovich Nichiporuk; Maria Georgievna Gaivoronskaya; Alexey Ivanovich Gaivoronsky;

The venous bed of the epidural space was studied in 32 preparations of the vertebral column of adults of the II period of adulthood using injection and corrosion techniques, stereoepiduroscopy and Pirogov sections. The topographic anatomy of the internal vertebral venous plexus and the features of its structure in different parts of the spinal canal are presented. The main, mixed, and reticular forms of the studied plexus are distinguished. Data on changes in the cross-sectional area of the internal vertebral venous plexus in the cranio-caudal direction are presented. The structural and functional characteristics of the venous plexus, its relationship with connective tissue structures of the epidural space and their practical significance are considered. To prevent possible complications of various medical procedures, data on avascular zones of the epidural space are presented. Based on the anatomical features of the topography of the arcuate anastomoses of the posterior longitudinal veins of the internal vertebral plexus, zones have been identified in different departments in which manipulations can be carried out with a greater degree of caution: the dangerous zone is level CI–VII, ThI–XII; relative safety zone – level LI–V; safe – zone SI–IV.

Download

References:
1. Bulyshchenko G. G. Endoskopicheskaya trasforaminalnaya diskektomiya v lechenii bolnykh degenerativno-distroficheskimi zabolevaniyemi poyasnichnogo otdela pozvonochnika: avtoref. dis. … kand. med. nauk. SPb.: VMedA, 2018. (In Russ.).
2. Belova L. A., Mashin V. V. Istoriya izucheniya tserebrospinalnoy venoznoy sistemy. Ulyanovsky mediko-biologichesky zhurnal. – Ulyanovsk Medical Biological Journal. 2015;2:132-135. (In Russ.).
3. Slynko Ye. I., Verbov V. V., Moroz V. V., Shinkaryuk S. S. Diagnostika i khirurgicheskoye lecheniye epiduralnogo varikoza poyasnichnogo otdela pozvonochnika. Ukraїnsky neyrokhіrurgіchny zhurnal. – Ukrainian neurohirurgichny magazine. 2006;2:89-98. (In Russ.).
4. Gushcha A. O., Semenov M. S., Kashcheyev A. A., Arestov S. O., Lepsveridze L. T. Gibkaya endoskopiya v neyrokhirurgii. Annaly klinicheskoy i eksperimentalnoy nevrologii. – Annals of clinical and experimental neurology. 2015;9(4):42-48. (In Russ.).
5. Markhashov A. M. Khirurgicheskaya anatomiya vnutrennikh pozvonochnykh venoznykh spleteny. Tr. Orenburgskogo med. in-ta. 1973;27:70-77. (In Russ.).
6. Bursali A., Guvenal A. B., Akyoldas G., Yaman O. Lumbar epidural varix mimicking disc herniation. Journal of Korean Neurosurgical Society. 2016;59(4):410-413.
7. Shi B., Li H., Ding Z., Zhang X. Anatomic study and clinical significance of the dorsal meningovertebral ligaments in lumbosacral region. Chin. J. Spine Spinal Cord. 2011;21(12):1006-1010.
8. Siam L., Rohde V. Varicosis of the venous epidural plexus caused by portocaval hypertension mimicking symptomatic lumbar disc herniation case report and review of the literature. Zentralblatt fur Neurochirurgie. 2011;72(3):155-158.
9. Deryuzhov G. V. Anatomo-khirurgicheskoye obosnovaniye primeneniya mikrokhirurgicheskoy tekhniki pri operativnykh vmeshatelstvakh v pozvonochnom kanale nizhnegrudnogo i verkhnegrudnogo otdelov pozvonochnika: avtoref. dis. … kand. med. nauk. SPb., 2011. (In Russ.).
10. Mikhaylov A. N., Yurkovsky A. M., Gonchar I. A., Filyustin A. Ye. Osobennosti vaskulyarizatsii pozvonkov: anatomichesky bazis dlya luchevogo diagnosta (obzor literatury). Problemy zdorovya i ekologii. – Health and environmental issues. 2011;4(30):20-27. (In Russ.).
11. Batson O. V. The function of the vertebral veins and their role in the spread of metastases. Ann. Surg. 1940;112(1):138-149.
12. Souza M., Magalhães E., de Farias Cascudo E., Jogaiba M. A. D., da Silva M. C. Accidental catheterization of epidural venous plexus: tomographic analysis. Braz. J. Anesthesiol. 2016;66(2):208-211.
13. Pedachenko Ye. G., Kushchayev S. V. Endoskopicheskaya spinalnaya neyrokhirurgiya. Kiyev: A.L.D., RIMANI, 2000. (In Russ.).
14. Skoromets A. A., Afanasyev V. V., Skoromets A. P., Skoromets T. A. Sosudistye zabolevaniya spinnogo mozga. SPb.: Politekhnika, 2019. (In Russ.).
15. Kravtsov M. N., Lyulin S. V., Kuznetsov M. V., Gaydar B. V., Svistov D. V. Chreskozhnaya videoendoskopicheskaya zadnyaya tservikalnaya foraminotomiya i diskektomiya pri lateralnykh gryzhakh mezhpozvonkovykh diskov (obzor literatury i rezultaty sobstvennykh issledovany). Geny ortopedii. – The genius of orthopedics. 2018;24(2):240-251. (In Russ.).
16. Celik H., Erdem Y., Karatay M., Gursoy T., Sertbas I. [et al.]. Lumbar epidural varicose vein: early neurological improvement and late radiological full recovery with surgery; the importance of magnetic resonance imaging in follow-up. Turkish Neurosurgery. 2015;25(5):824-827.
17. Jiang H., Shi B., Xu S. An anatomical study of lumbar epidural catheterization. BMC Anesthesiology. 2015;15(94):19-20.
18. Gayvoronsky I. V., Rodionov A. A., Gayvoronsky A. I., Bulyshchenko G. G. Regionalnye i vozrastnye osobennosti stroyeniya soyedinitelnotkannykh struktur epiduralnogo prostranstva spinnogo mozga cheloveka. Meditsinskii vestnik Severnogo Kavkaza. – Medical News of North Caucasus. 2019;14(4):686-689. (In Russ.).

Keywords: variant anatomy, internal vertebral venous plexus, corrosive preparation, spinal canal, spinal column, epidural space


Founders:
Stavropol State Medical Academy
Pyatigorsk State Research Institute of Balneotherapeutics
Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy