logo
Medical news
of the North Caucasus
Scientific journal
Mass media registration certificate dated December 7, 2006.
Series ПИ #ФС 77-26521.
Federal service for surveillance over non-violation of the legislation in the sphere of mass communications and protection of cultural heritage.
ISSN 2073-8137
rus
русский
eng
english

Site searchCorrespondence address
310 Mira Street, Stavropol, Russia, 355017

Tel
+7 8652 352524; +7 8652 353229.

Fax
+7 8652 352524.

E-mail
medvestnik@stgmu.ru

Anatomical features of the interdependence of the basic parameters of the dental arches of the upper and lower jaws of man

[Stomatology]
Alexandr Korobkeev; Dmitry Domenyuk; Vladimir Shkarin; Sergey Dmitrienko; Ludmila Weisheim; Valeriy Konnov;

The results of biometric examination of gypsum models of 107 people of the first period of adulthood with physiological occlusion of permanent teeth showed the interrelation of odontometric parameters and sizes of dental arches of the upper and lower jaw. Regardless of gnathic and dental type of dental arches, the ratio of the sum of the mesial-distal dimensions of the 14 teeth of the upper jaw to the analogous parameters of the lower jaw was, on average, 1.065±0.005. The ratio of the sum of the crown widths of the 7 teeth of each half of the dental arch to the size of the front-distal diagonal was 1.065±0.005 on both the upper and lower dental arch. The ratio of the diagonal dimensions of the upper dental arch to the same size of the lower arch was also 1.065±0.01 for all types of dental arches. The obtained information can be used to determine the intermaxillary correspondence of the main dimensions of the dental arches of the upper and lower jaws, to characterize the physiological occlusion, to predict the shape and size of the dental arches in the treatment of patients with anomalies of occlusion, when choosing the sizes of artificial teeth in people with complete adentia.

Download

References:
1. Abolmasov N. G., Abolmasov N. N. Ortodontiya. M.: «MEDpress-inform»; 2008.
2. Anikiyenko A. A., Pankratova N. V., Persin L. S., Yanushevich O. O. Sistemnyy podkhod v izuchenii vzaimosvyazey morfologicheskikh struktur litsa i cherepa – put’ k rasshireniyu ponimaniya spetsial’nosti «ortodontiya». Fundamental’nyye osnovy ortodontii. M.: Ofort; 2014.
3. Zubov A. A. Metodicheskoye posobiye po antropologicheskomu analizu odontologicheskikh materialov. M.: Etno-Onlayn; 2006.
4. Korobkeyev А. А., Domenyuk D. A., Vedeshina E. G. Meditsinskii vestnik Severnogo Kavkaza. – Medical News of North Caucasus. 2016;11(3);474-476. doi: 10.14300/ mnnc.2016.11110
5. Noetzel F., Shultz K. Prakticheskoe rukovodstvo po ortodonticheskoi diagnostike. Analiz i tablitcy dlia ispolzovania v praktike. Lvov: «GalDent»; 2006.
6. Persin L. S., Slabkovskaya A. B., Karton Ye. A., Drobysheva N. S., Popova I. V., Tekucheva S. V., Ilyushina A. S., Porokhin A. Yu. Ortodontiya. Sovremennye metody diagnostiki anomaly zubov, zubnykh ryadov i okklyuzii. M.: «GEOTAR-Media»; 2017.
7. Khoroshilkina F. Ya. Rukovodstvo po ortodontii. M.: «Meditsina »; 2011.
8. Mitchell L. An Introduction to Orthodontics. Oxford: «Oxford University Press»; 2001.
9. Proffit W. R. Contemporary orthodontic. Mosby Year Book. St. Louis, Baltimor, Boston; 2007.
10. Shkarin V. V., Dmitrienko S. V., Porfiriadis М. Р. Archiv Euro Medica. 2017;2(7);105-110.

Keywords: physiological occlusion, normodontism, microdontism, macrodontism, mesognathy, dolichognathy, brachygnathy, dental arch index


Founders:
Stavropol State Medical Academy
Pyatigorsk State Research Institute of Balneotherapeutics
Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy