logo
Medical news
of the North Caucasus
Scientific journal
Mass media registration certificate dated December 7, 2006.
Series ПИ #ФС 77-26521.
Federal service for surveillance over non-violation of the legislation in the sphere of mass communications and protection of cultural heritage.
ISSN 2073-8137
rus
русский
eng
english

Site searchCorrespondence address
310 Mira Street, Stavropol, Russia, 355017

Tel
+7 8652 352524; +7 8652 353229.

Fax
+7 8652 352524.

E-mail
medvestnik@stgmu.ru

Effect of some immunomodulators on the migration activity of peripheral blood leukocytes in patients with erysipelas

[Infectious diseases]
Olga Paevskaya; Olga Belaia; Svetlana Zuevskaya; Yuliya Yudina; Natalia Kolaeva;

The reactivity of T-cells in a screening cell migration test (SCMT) in vitro in patients with recurrent erysipelas and healthy individuals to immunomodulatory drugs – Derinat, Roncoleukin, Gamma-plant, Leikinferon – have been studied. Significant differences in migratory activity of leucocytes (MAL) in respond to a variety of immunomodula tors, depending on their concentration, have been determined. It is assumed that the acceleration of MAL to certain concentrations of studied immunomodulators can be interpreted as an indicator of the «SOS» response, and the introduction of immunomodulators in this period may have a disadvantageous effect on inflammation and the formation of immune response.

Download

References:
1. Belaia O. F., Yudina Yu. V., Erovichenkov A. A., Anokhina G. I., Saldugei S. A., Pak S. G. Kremlevskaya meditsina. – The Kremlin medicine. 2004;2:64-67.
2. Belaia O. F. Kliniko-patogeneticheskiye, immunologicheskiye i diagnosticheskiye aspekty tsirkulyatsii v organizme antigenov i toksinoy enyerobaktery kak faktorov patogennosti vozbuditeley pri ostrykh kishechnykh zabolevaniyakh. M.; 1994.
3. Generalov A. V. Auditorium: electronic scientific journal of the Kursk state University. – The Auditorium: electronic scientific journal of the Kursk state University. 2015;4(08).
4. Dugina V. V. Meditsinskiy almanah. – The Medical almanac. 2010;3(12):201-203.
5. Egorova V. N., Popovich A. M. Ronkolejkin®: rezul’taty klinicheskih ispytanij. SPb.: «Alternativnaya poligrafiya»; 2004.
6. Petrov R. V. Int. J. Immunorehabil. 1994;1:5-6.
7. Selkov S. A., Pavlov, R. V., Aksenenko V. A. Zhurnal akusherstva i zhenskih bolezney. – The Journal of obstetrics and women’s diseases. 2008:57(2):68-73.
8. Sepiashvili R. I. Int. J. of Immunorehabil. 1998;10:5-7.
9. Suslov A. P., Golovin V. P., Skvortsov V. T. Immunologiya. – The Immunology. 1989;2:73-76.
10. Filatov O. Y., Kashaeva O. V., Gordeeva M. A., Paevsky O. A. Arhiv’ vnutrenney meditsinyi. – The Archives of internal medicine. 2012;2(4):108-112.
11. Khaitov R. M., Pinegin B. V., Andronov T. M. Lechaschiy vrach. – The Doctor. 1998;4:46-51.
12. Khaitov R. M., Pinegin B. V. Sovremennye immunomodulyatory. Klassifikaciya. Mekhanizm dejstviya. Moscow: «Farmarus Print»; 2005.
13. Czekanowska L. A. RU patent RF № 2028303, 09.02.1995.
14. Czekanowska L. A., Generalov A. V. Voprosy medicinskoj himii. – The Questions of medical chemistry. 2001;2:263- 272.
15. Sherstoboeva E. J. Otchet ob uglublennom issledovanii immunotropnyh svojstv immobilizirovannyh oligonukleotidov. NII farmakologii SO RAMN, Tomsk, 2009.
16. Yudina Y. V., Belaya O. F., Pak S. G., Kokoreva L. N., Kanshina N. N. Sovremennyie naukoemkie tehnologii. – The Modern high technologies. 2005;10:73.
17. Yudina Y. V., Belaya O. F., Pak S. G., Erovichenkov A. A. J. Klinicheskaya laboratornaya diagnostika. – The Clinical laboratory diagnostics. 2008;4:14-18.
18. Cieza R. J., Cao A. T., Cong Y. and Torres A.G. Expert Rev. Anti Infect. Ther. 2012;10(3):391-400.
19. Linnebacher M., Maletzki C., Klier U., Klar E. Langenbecks Arch. Surg. 2012;397:557-568.
20. Rex S., Kraemer S., Grieb G. Mini Rev. Med. Chem. 2014; 14(14):1116-1124.

Keywords: immunomodulators, erysipelas, T-cell, migration activity of leukocytes


Founders:
Stavropol State Medical Academy
Pyatigorsk State Research Institute of Balneotherapeutics
Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy