logo
Medical news
of the North Caucasus
Scientific journal
Mass media registration certificate dated December 7, 2006.
Series ПИ #ФС 77-26521.
Federal service for surveillance over non-violation of the legislation in the sphere of mass communications and protection of cultural heritage.
ISSN 2073-8137
rus
русский
eng
english

Site searchCorrespondence address
310 Mira Street, Stavropol, Russia, 355017

Tel
+7 8652 352524; +7 8652 353229.

Fax
+7 8652 352524.

E-mail
medvestnik@stgmu.ru

Agents of inflammatory diseases of the maxillofacial region in regional hospitals of Belarus

[Stomatology]
Arina Kabanova;

The purpose of research is to identify the major agents of inflammatory diseases of the maxillofacial region in Vitebsk, Gomel, Mogilev, Brest and Grodno regional hospitals.
During the 2014–2015 at the Department of Oral and Maxillofacial Surgery of Brest Regional Hospital, Mogilev Regional Hospital, Vitebsk Regional Clinical Hospital, Grodno Regional Clinical Hospital, Gomel Regional Clinical Hospital wound discharge was taken from patients with inflammatory diseases of the maxillofacial region. According to standard procedures, pathogen was identified. Based on these data the spectrum of isolated microorganisms was analyzed. In the hospitals analyzed, the main pathogens from the inflammatory foci of the maxillofacial area are streptococci, staphylococci, enterobacteria.

Download

References:
1. Bogatov V. V., Denis A. G., Kolyadov N. F. Stomatologiya. – Stomatology. 2015;94(1):37-39.
2. Ibragimov O. R. Optimizatsiya programmy lecheniya gnoyno-vospalitelnykh zabolevany chelyustno-litsevoy oblasti u detey. Rostov n/D, 2008.
3. Kovaleva N. S., Zuzova A. P. Farmateka. – Farmateka. 2011;8:34-38.
4. Pinelis I. S., Turchina Ye. V. Zabaykalsky meditsinsky vestnik. – Zabaykalsky Medical Bulletin. 2014;3:182- 188.
5. Rebrova O. Yu. Statistichesky analiz meditsinskikh dannykh. Primeneniye paketa prikladnykh program STATISTICA. M.: «MediaSfera», 2002.
6. Skala L. Z., Sidorenko S. V., Nekhorosheva A. G., Lukin I. N., Grudinina S. A. Prakticheskiye aspekty sovremennoy klinicheskoy mikrobiologii. Triada, 2004.
7. Timofeyev A. A., Dakal A. V., Kishkovskaya Ye. N. Sovremennaya stomatologiya. – Modern dentistry. 200;1:94-98.
8. Toboyev G. V. Kliniko-morfologicheskiye kharakteristiki regeneratornoy aktivnosti myagkikh tkaney v lechenii bolnykh s vospalitelnymi zabolevaniyami chelyustnolitsevoy oblasti. M., 2010.
9. Khirurgicheskaya stomatologiya: Uchebnik dlya studentov stomatologicheskogo fakulteta / pod red. V. V. Afanasyeva. М.: «GEOTAR-Media», 2011.
10. Tsarev V. N., Nikolayeva Ye. N., Sarkisyan N. A. Rossysky stomatologichesky zhurnal. – Russian Dental Journal. 2009;2:32-34.
11. Avila М., Ojcius D. M., Yilmaz Ö. DNA Cell. Biol. 2009;8(8):405-411.
12. Bahl R., Sandhu S., Singh K., Sahai N., Gupta M. Contemp. Clin. Dent. 2014;5(3):307-311. doi: 10.4103/0976-237X.137921
13. Gotz C., Reinhart E., Wolff K. D., Kolk А. J. Cranio- Maxillo-Fac. Surg. 2015;43:1849-1854.
14. Keijser B. J., Zaura E., Huse S. M., van der Vossen J. M., Schuren F. H., Montijn R. C., ten Cate J. M., Crielaard W. J. Dent. Res. 2008; 87:1016-1020.

Keywords: inflammatory diseases, maxillofacial area, agents, Republic of Belarus


Founders:
Stavropol State Medical Academy
Pyatigorsk State Research Institute of Balneotherapeutics
Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy