logo
Medical news
of the North Caucasus
Scientific journal
Mass media registration certificate dated December 7, 2006.
Series ПИ #ФС 77-26521.
Federal service for surveillance over non-violation of the legislation in the sphere of mass communications and protection of cultural heritage.
ISSN 2073-8137
rus
русский
eng
english

Site searchCorrespondence address
310 Mira Street, Stavropol, Russia, 355017

Tel
+7 8652 352524; +7 8652 353229.

Fax
+7 8652 352524.

E-mail
medvestnik@stgmu.ru

Long -term results of shin bones benign tumors treatment using the transosseous osteosynthesis by Ilizarov

[Orthopedics and traumatology]
Pavel Balaev; Dmitriy Borzunov;

The article presents the long-term results of transosseous osteosynthesis by apparatus Ilizarov in orthopedic rehabilitation of 38 patients with benign tumors of shinbones. The above method demonstrated high efficiency in patients with primary tumors of shinbones and can be used in the cases of post-resection defects of various lengths in all age groups. The technology of transosseous osteosynthesis by Ilizarov was effective in 90.6 % of patients who completed treatment.

Download

References:
1. Anisenya I. I., Ryabova L. M., Zheravin A. A. Ekonomnye rezekcii kosti s autoplastikoj v lechenii dobrokachestvennyh osteoblastoklastom. Moskva: «1-j s’ezd onkologov stran SNG»; 1996.
2. Barabash A. P. Zameshchenie defektov dlinnyh trubchatyh kostej po Ilizarovu: ehksperim. issledovanie. Avtoref. dis. … d-ra med. nauk. Moskva; 1985.
3. Bodulin V. V., Heralov A. K., Vorotnikov A. A. Ortopediya, travmatologiya i protezirovanie. – Orthopedics, traumatology and prosthetics. 1985;6:43.
4. Goryachev A. N., Gejko A. I., Gartman E. G. Zameshchenie defektov bedrennoj i bol’shebercovoj kostej po Ilizarovu. Kurgan: «Ehksperim.-teoret. I klin. Aspekty chreskostnogo osteosinteza, razrabot. v KNIIEHKOT»; 1986. P. 90-92.
5. Ilizarov G. A. Klinicheskie vozmozhnosti nashego metoda. Kurgan: «Ehksperim.-teoret. i klin. aspekty razrabot. KNIIEHKOT metoda chreskost. оsteosinteza»; 1983. P. 16-24.
6. Kochnev V. L. Genij ortopedii. – Genius of orthopedics. 2016;2:12.
7. Kuftyrev L. M., Kamerin V. K. Voprosy travmatologii, ortopedii i vosstanovitelnoi hirurgii. – Questions of traumatology, orthopedics and reconstructive surgery. 1993;100-102.
8. Makushin V. D. Lechenie po Ilizarovu bol’nyh s defektami kostej goleni. Avtoref. dis. … d-ra med. nauk. Perm; 1987.
9. Tkachenko S. S., Iskrovskij S. V. Ortoped. travmatol. – Orthopedics traumatology. 1995,3:25-29.
10. Agarwal М., Puri А., Gulia A., Reddy K. Clin. Orthop. Relat. Res. 2010;468:2924-2932.
11. Baena-Ocampo-Ldel C., Ramirez-Perez E., Linares-Gonzalez L. M., Delgado-Chavez R. Ann. Diagn. Pathol. 2009;13:16-21.
12. Brunet O., Anract P., Bouabid S., Babinet A., Dumaine V., Toméno B. Orthop. Traumatol. Surg. Res. 2011;97:512- 519.
13. Gubin A. V., Borzunov D. Yu., Malkova T. A. Int. Orthop. 2013;37:1533-1539.
14. Maheshwari A. V., Jelinek J. S., Song A. J., Nelson K. J., Murphey K. J., Henshaw R. M. Skeletal Radiol. 2011;40:1563-1573.
15. Solooki S., Vosoughi A. R., Masoomi V. Indian J. Med. Paediatr. Oncol. 2011;32:187-191.
16. Watanabe K., Tsuchiya H., Yamamoto N., Shirai T., Nishida H., Hayashi K. J. Orthop. Sci. 2013;18:101-109.

Keywords: transosseous osteosynthesis, tumor, shinbone, results


Founders:
Stavropol State Medical Academy
Pyatigorsk State Research Institute of Balneotherapeutics
Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy