logo
Medical news
of the North Caucasus
Scientific journal
Mass media registration certificate dated December 7, 2006.
Series ПИ #ФС 77-26521.
Federal service for surveillance over non-violation of the legislation in the sphere of mass communications and protection of cultural heritage.
ISSN 2073-8137
rus
русский
eng
english

Site searchCorrespondence address
310 Mira Street, Stavropol, Russia, 355017

Tel
+7 8652 352524; +7 8652 353229.

Fax
+7 8652 352524.

E-mail
medvestnik@stgmu.ru

Efficiency of the sanatorium treatment standard for arthropathies implementation in the clinical practice

[Balneology]
Abil Agasiev;

The article presents the data on the efficiency of the sanatorium treatment standard for arthropathy with addition of naftalan application and darsonvalization under conditions of specialized sanatorium institution. The role and importance of arthropathies sanatorium treatment standard has been shown. Reliable difference in the frequency of some physiotherapy methods (radonic bathtubs, the sinusoidal modulated current, ultrasound, low-frequency laser radiation, naftalan application and others) application in the groups of patients with positive and negative outcomes was revealed.

Download

References:
1. Byalovsky Yu. Yu., Larinsky N. E., Ivanov A. V. Fizioterapiya, balneologiya i reabilitatsiya. – Physical therapy, rehabilitation and wellness. 2012;3:16.
2. Komchatkov P. R. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S. S. Korsakova. – Journal of Neurology and Psychiatry. S. S. Korsakoff’s. 2012;12:76-79.
3. Kulikov A. G., Orel A. M., Tabiyev V. I. Fizioterapiya, balneologiya i reabilitatsiya. – Physical therapy, rehabilitation and wellness. 2012;2:40-47.
4. Kurushina O. V., Barulin A. E. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S. S. Korsakova. – Journal of Neurology and Psychiatry. S.S. Korsakoff’s. 2012;11:27-31.
5. Ministerstvo zdravookhraneniya i sotsialnogo razvitiya Rossyskoy Federatsii. Prikaz 22 noyabrya 2004 g. № 227 ob utverzhdenii standarta sanatorno-kurortnoy pomoshchi bolnym s boleznyami kostno-myshechnoy sistemy i soyedinitelnoy tkani.
6. Stenton G. Mediko-biologicheskaya statistika. M.; 1999. 459 р.
7. Fletcher R., Fletcher S., Vagner E. Klinicheskaya epidemiologiya. Osnovy dokazatelnoy meditsiny. M.:«Media Sfera»; 1998. 347 р.
8. Khalatov V. S. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S. S. Korsakova. – Journal of Neurology and Psychiatry. S. S. Korsakoff’s. 2011;2:29-39.
9. Chekhonatsky A. A., Sholomov I. I., Bubashvili A. I. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S. S. Korsakova. – Journal of Neurology and Psychiatry. S.S. Korsakoff’s. 2011;6:33-36.

Keywords: standard, arthropathy, sanatorium treatment


Founders:
Stavropol State Medical Academy
Pyatigorsk State Research Institute of Balneotherapeutics
Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy