logo
Medical news
of the North Caucasus
Scientific journal
Mass media registration certificate dated December 7, 2006.
Series ПИ #ФС 77-26521.
Federal service for surveillance over non-violation of the legislation in the sphere of mass communications and protection of cultural heritage.
ISSN 2073-8137
rus
русский
eng
english

Site searchCorrespondence address
310 Mira Street, Stavropol, Russia, 355017

Tel
+7 8652 352524; +7 8652 353229.

Fax
+7 8652 352524.

E-mail
medvestnik@stgmu.ru

Identification of causal relations of the factors influencing the quality of pharmaceutical care at the regional level

[Social medicine and public health service]
Fatima Bidarova; Irma Gergieva; Irina Andreeva; Tatyana Bondareva;

The necessity for implementation of the quality management system in the drugstores activities for further effective development of the pharmacy network is discussed. The main purpose of the quality management system is the improvement of the services quality, the efficiency of document management, clear lines of authority and responsibility at all technological stages, as well as reducing the loss of material and other resources.

Download

References:
1. Dyachenko R. G., Andreyeva I. N., Bondareva T. M., Gabriyelyan N. V. Kontseptualnaya model upravleniya kachestvom farmatsevticheskoy pomoshchi na regionalnom urovne. Problemy farmatsevticheskoy nauki i praktiki: sb. materialov ІІІ Vseros. nauchn.-prakt. konf. s mezhdunar. uchastiyem. Vladikavkaz; 2013. Р. 35-39.
2. Dyachenko R. G. Neobkhodimost vnedreniya sistemy menedzhmenta kachestva v aptechnykh organizatsiyakh // Razrabotka, issledovaniye i marketing novoy farmatsevticheskoy produktsii: sb. nauchn. tr. / pod red. M.V. Gavrilina. Pyatigorsk:«Pyatigorskaya GFA»; 2009;64:583-584.
3. D’jachenko R. G. Andreeva I. N., Bidarova F. N., Bondareva T. M., Gabrieljan N. V. Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. – Modern problems of science and education. 2013;5:http://www.science.education.ru
4. Dyachenko R. G. Sostoyaniye sistemy upravleniya kachestvom v farmatsevticheskikh organizatsiyakh Stavropolskogo kraya. Kazansky gosud. med. univer-t: sb. uchebn.-metod. i nauchn. tr. Kazan; 2014:66-70.
5. Nevolina Ye. V. Aptechnyj biznes. – Pharmacy business. 2008;1:5-8.
6. Nevolina Ye. V. Rossijskie apteki. – Russian Pharmacies. 2007;1:12-16.
7. Nevolina Ye. V. Rossijskie apteki. – Russian Pharmacies. 2007;3:25-27.
8. Nevolina Ye. V. Rossijskie apteki. – Russian Pharmacies. 2007; 4:32-38.

Keywords: quality management system, pharmaceutical services, causation


Founders:
Stavropol State Medical Academy
Pyatigorsk State Research Institute of Balneotherapeutics
Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy