logo
Medical news
of the North Caucasus
Scientific journal
Mass media registration certificate dated December 7, 2006.
Series ПИ #ФС 77-26521.
Federal service for surveillance over non-violation of the legislation in the sphere of mass communications and protection of cultural heritage.
ISSN 2073-8137
rus
русский
eng
english

Site searchCorrespondence address
310 Mira Street, Stavropol, Russia, 355017

Tel
+7 8652 352524; +7 8652 353229.

Fax
+7 8652 352524.

E-mail
medvestnik@stgmu.ru

Influence of o-benzoilaminobenzoic acid amides, deri vative precursors of quinazolinone-4, on the behavior of male rats in the elevated plus maze

[Abstracts]
Eleonora Manvelyan; Valeria Sysa; Ivan Kodonidi; Eduard Oganesian; Alexander Bandura; Vadim Sochnev;

description

Download

References:
1. Kodonidi I. P., Bandura A. F., Manvelyan E. A., Sysa V. Yu., Sochnev V. S., Smirnova L. P., Oganesyan E. T., Savenko I. A., Sergiyenko A. V., Arlt A. V., Ivashev M. N. International jornal of experimental education. 2013;11:153-154.
2. Kodonidi I. P., Oganesyan E. T., Zhoglo Ye. N., Sochnev V. S., Ivchenko A. V., Manvelyan E. A., Sysa V. Yu. Tselenapravlenny sintez amidov o-benzoilamino-benzoynoy kisloty v kachestve predshestvennikov khinazolinonov-4, obladayushchikh vliyaniyem na TsNS. Novye napravleniya v khimii geterotsiklicheskikh soyedineny. Stavropol: «SKFU»; 2013. P. 280.
3. Sysa V. Yu., Manvelyan E. A., Agadzhanyan A. M., Korsun T. A., Makeyeva A. P. Povedencheskiye effekty amidov orto-benzoil-aminobenzoynoy kisloty, proizvodnykh predshestvennikov khinazolinona – 4, v «otkrytom pole». Bioraznoobraziye, bioresursy, biotekhnologii i zdorovye naseleniya Severo-Kavkazskogo regiona. Stavropol: «SKFU»; 2014. P. 107.
4. Filimonov D. A. Rossysky khimichesky zhurnal. – Russian Chemical Journal. 2006;50(2):66-75.
5. Khabriyev R. U. Rukovodstvo po eksperimentalnomu (doklinicheskomu) izucheniyu novykh farmakologicheskikh veshchestv. M.; 2005. 512 p.

Keywords: amides of ortho-benzoilaminobenzoic acid, precursors of quinazolinone-4, anxiolytic effect, maze


Founders:
Stavropol State Medical Academy
Pyatigorsk State Research Institute of Balneotherapeutics
Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy