logo
Medical news
of the North Caucasus
Scientific journal
Mass media registration certificate dated December 7, 2006.
Series ПИ #ФС 77-26521.
Federal service for surveillance over non-violation of the legislation in the sphere of mass communications and protection of cultural heritage.
ISSN 2073-8137
rus
русский
eng
english

Site searchCorrespondence address
310 Mira Street, Stavropol, Russia, 355017

Tel
+7 8652 352524; +7 8652 353229.

Fax
+7 8652 352524.

E-mail
medvestnik@stgmu.ru

Intraportal therapy in complex correcction of a macrophage liver failure and endotoxicosis at general peritonitis

[Abstracts]
Viktor Chernov; Sergei Efanov; Ahmed Sapraliev;

description

Download

References:
1. Aliyev S.R., Silina Ye.V., Stupin V.A. Antioksidantnaya terapiya v lechenii bolnykh s peritonitami. Volgograd; 2011. P. 494-495.
2. Gostishchev V.K., Afanasyev A.N. Mesto i vozmozhnosti laparostomii i etapnykh sanatsy bryushnoy polosti pri abdominalnom sepsise. Volgograd; 2011. P. 512-513.
3. Kostyuchenko K.V., Gramenitsky A.B., Rybachkov V.V., Konev A.S. Opredeleniye klinicheskoy effektivnosti metodov khirurgicheskogo lecheniya rasprostranennogo gnoynogo peritonita. Rostov-na-Donu-Anapa; 2005. P. 21-22.
4. Manzhos A.N., Sidorenko N.V. Otsenka stepeni endogennoy intoksikatsii u bolnykh s rasprostranennym peritonitom. Rostov-na-Donu; 2005. P. 82.
5. Savelyev V.S., Gelfand B.R., Filimonova M.I. Peritonit. Prakticheskoye rukovodstvo. Moskva: «Litterra»; 2006. 208 p.

Keywords: endotoxicosis, peritonitis, macrophage liver failure


Founders:
Stavropol State Medical Academy
Pyatigorsk State Research Institute of Balneotherapeutics
Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy