logo
Medical news
of the North Caucasus
Scientific journal
Mass media registration certificate dated December 7, 2006.
Series ПИ #ФС 77-26521.
Federal service for surveillance over non-violation of the legislation in the sphere of mass communications and protection of cultural heritage.
ISSN 2073-8137
rus
русский
eng
english

Site searchCorrespondence address
310 Mira Street, Stavropol, Russia, 355017

Tel
+7 8652 352524; +7 8652 353229.

Fax
+7 8652 352524.

E-mail
medvestnik@stgmu.ru

Working classification of odontogenous compression injuries of the inferior alveolar nerve

[Abstracts]
Irina Kopylova; Anatolii Kopylov; Sergey Sirak; Andrei Elizarov;

description

Download

References:
1. Grigoryants L. A., Sirak S. V., Budzinsky N. E. Klinicheskaya stomatologiya. – Clinical stomatology. 2006;1:46-51.
2. Grigoryants L. A., Sirak S. V., Fedurchenko A. V. i dr. Sposob operativnogo dostupa k nizhnechelyustnomu kanalu. patent na izobreteniye RUS 2326619 ot 09.01.2007.
3. Korobkeyev A. A., Sirak S. V., Kopylova I. A. Meditsinsky vestnik Severnogo Kavkaza. – Medical News of North Caucasus. 2010;1(17):17-22.
4. Sirak S. V., Shapovalova I. A., Kopylova I. A. Endodontiya Today. – Endodonty Today. 2009;1:23-25.
5. Sirak S. V. Kliniko-anatomicheskoye obosnovaniye lecheniya i profilaktiki travm nizhnealveolyarnogo nerva, vyzvannykh vyvedeniyem plombirovochnogo materiala v nizhnechelyustnoy kanal. Moskva, 2006.

Keywords: inferior alveolar nerve, injury, classification


Founders:
Stavropol State Medical Academy
Pyatigorsk State Research Institute of Balneotherapeutics
Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy